.

Octavio Floreal doorklieft

de abstractie om zich te verdiepen in de realiteit, vertrekkend vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen om tot universele gedachten te komen. Hij creëert fragmenten van betekenis, die hij verbindt alsof het gaat om muzieknoten of verzen van een gedicht en waarmee hij aspecten van de realiteit naar de esthetische visuele ervaring overbrengt. Giovanni Contanti

“Art is a communicative rite in which is shown a reflection upon the creative act, the well-finished object and the emotions that have rouses it. Loading the emptiness with meanings and expanding in this way the thoughts as much of the art works as of the viewer.” Octavio Floreal